Regały z pojemnikami

Regał półkowy Combo z pojemnikami - wszystkodomagazynu.pl

Przechowywanie różnorodnych towarów drobnych lub sypkich może być realizowane z wykorzystaniem regałów półkowych wyposażonych w odpowiednie pojemniki magazynowe.

Dobór pojemników i regału zależy oczywiście od wielkości, struktury i wagi przechowywanego produktu. Dla niewielkich i lekkich przedmiotów zastosujemy regały bardziej ekonomiczne o stosunkowo niskiej nośności półki. W przypadku ciężkich przedmiotów np. stalowych należy oszacować potencjalne obciążenie półki i skorzystać z regałów posiadających wzmocnioną konstrukcję.
Organizację przechowywania i sortowania, a także ergonomię pracy można podnieść poprzez zastosowanie pojemników o różnych kolorach dla różnych typów, rozmiarów towaru. Dużym ułatwieniem dla pracowników jest właściwe oznaczenie, dodanie etykiet opisujących pojemniki. W przypadku elementów będących składowymi większej całości można w obrębie danego pojemnika zastosować przegrody. Przegrody uporządkują przechowywanie, ułatwią sortowanie, ale szybki dostęp w przypadku montażu wybranych elementów.